************************************************************************
Please read the documentation on the second CD under the directory ./doc.
Also you can visit http://www.linux.cz/redhat-cz/
This is the Czech Linux distribution and is based on Red Hat Linux (TM).
************************************************************************

Tato CD jsou poskytována bez jakýchkoliv záruk. Obsahuje distribuci
Red Hat Linux 7.1 pro počítače PC i386 a vyšší upravenou tak, aby co
nejlépe vyhovovala českému prostředí. Jejím největším cílem je shromáždit
všechny detaily, které napomáhají českému prostředí do jednoho místa.
Protože se jedná o spojitý proces, je aktuální stav CD obrazem jednoho
okamžiku tohoto procesu, který neustále pokračuje. DISTRIBUCE stále NENÍ
DOKONALÁ, to si autor uvědomuje a stále na ní pracuje :-).
Kromě počeštění obsahuje i všechny zveřejněné aktualizace balíčků do dne
17. května 2001.

Výchozím místem pro informace o Linuxu je http://www.linux.cz/.

Diskuzní list, který se zabývá touto českou mutací distribuce Red Hat,
se jmenuje redhat-cz@linux.cz. Pokud máte připomínky, podněty či jiné
materiály, které s ní souvisí, obraťte se do tohoto diskuzního listu.
Můžete se do něj přihlásit zasláním dopisu na adresu
redhat-cz-subscribe@linux.cz, nápovědu pak zasláním dopisu na adresu
redhat-cz-help@linux.cz. Archív konference najdete na adrese
http://odysseus.linux.cz/cgi-bin/indexmsg.cgi?list=redhat-cz. Obecná
konference o Linuxu se jmenuje linux@linux.cz a můžete se do ní
přihlásit zasláním dopisu na adresu linux-subscribe@linux.cz. Její
archív s možností prohledávání se nachází na adrese:
http://odysseus.linux.cz/cgi-bin/indexmsg.cgi?list=linux.
Konference je propojena s Newsovou skupinou cz.comp.linux.

Prosíme, neobracejte se na autory distribuce a balíčků s dotazy. Nejprve
se snažte najít řešení v přebohaté dokumentaci (je k dispozici na tomto
CD, po instalaci obvykle v adresáři /usr/doc/jméno_porogramu-verze i
jinde na Internetu, viz níže) a pak se teprve obraťte do výše zmíněné
konferece. Českým autorům posílejte POUZE hlášení chyb, o kterých jste
100% přesvědčeni, že je mohou opravit, nejlépe i popisem nápravy. Pro
hlášení a sledování chyb ve vlastní distribuci slouží Bugzilla firmy 
Red Hat (http://developer.redhat.com/). V žádném případě se neobracejte
na autory distribuce se svými HW či SW problémy! Support si můžete zaplatit
u českých odborníků nebo přímo u firmy Red Hat (http://www.redhat.com/,
avšak budete si muset koupit jejich *originální* distribuci).

Licenční podmínky jednotlivých děl se mohou lišit a jsou obsaženy na
tomto CD. V zásadě se dá říci, že drtivá většina software obsaženého na
tomto CD je poskytnuta zdarma, což Vás ovšem nezbavuje povinnosti řídit
se přiloženými licencemi, zvláště pak GPL licencí obsaženou v kořenovém
adresáři tohoto CD v souboru s názvem COPYING (její překlad najdete na
druhém CD v souboru ./doc/www.gnu.cz/gplcz.html a nebo na adrese
http://www.gnu.cz/gplcz.html).

Na druhém CD najdete i českou dokumentaci jako je Czech-HOWTO, knihu
Linux - Dokumentační projekt od vydavatelství Computer Press Praha a.s.
ve formátu PDF a další. Vývoj distribuce je zachycen v souboru
Changelog.html v kořeni prvního CD.


První CD-ROM
============
Obsahuje pouze soubory nutné pro instalační program Anaconda a dále
jednotlivé balíčky určené k vlastní instalaci, které naleznete
v adresáři ./RedHat/RPMS.


Druhé CD-ROM
============
Obsahuje zbytek balíčků pro instalaci (také v adresáři ./RedHat/RPMS).
Dále obsahuje adresář ./extra a ./doc, které obashují doplňující
soubory a balíčky proti originální distribuci.

Obsah adresáře ./doc
--------------------
Czech-HOWTO   - HTML verze Czech-HOWTO
FAQ       - Často kladené otázky
HOWTO      - HTML verze HOWTO z LDP (Linux Documentation Project)
KDE.QuickStart - rychlý úvod do grafického prostředí KDE
LDP       - Linux - dokumentační projekt (vydal Computer Press)
Linuxove.Noviny - Linuxové Noviny v HTML formátu
RH-DOC     - Originální dokumentace k Red Hat Linuxu 7.0
RPM-info    - kompletní popisky balíčků a jejich obsahy
figs      - obrázky použité v dokumentaci
www.gnu.cz   - obsah serveru http://www.gnu.cz/ s překladem GPL licence
GNU-Emacs-RHCZ-7.1.txt - editor Emacs v této distribuci

Obsah adresáře ./extra
----------------------
HOWTO    - textové verze aktuálních HOWTO dokumentů
StarOffice - kancelářký balík aplikací od firmy Sun
ViM     - makra s podporou češtiny a potřebné balíčky (Pavel Lisý)
Win32    - SSH klienti pro prostředí Win32 (PuTTY, TerraTerm a WinSCP)

Informace o jednotlivých balíčcích zjistíte nejlépe z nich samotných
pomocí různých nástrojů (např. Midnight Commanderu - mc, příkazem
rpm -qip nazevbaliku-1.2.3.i386.rpm, programem gnorpm nebo kpackage
v grafickém prostředí X Window system či jinak).

Aktuální obraz tohoto CD včetně zdrojových kódů najdete na adrese:
ftp://ftp.linux.cz/pub/linux/local/redhat-cz/

Toto CD-ROM je určeno k instalaci nebo aktualizaci systému, který má
přímo obsahovat české úpravy.

Na CD-ROM s dokumentací (od firmy Red Hat, Inc.) najdete HOWTO, FAQ a
další dokumenty, které obsahují odpovědi na většinu vašich otázek.
další odkazy naleznete na WWW stránce podpory pro toto CD-ROM (resp. pro
tuto modifikaci Red Hat Linuxu), což je adresa:

http://www.linux.cz/redhat-cz/

Na této adrese naleznete také bližší informace o distribuci a jiné
aktuální informace.


Poděkování:
===========

Děkujeme za tisíce hodin, které věnovali všichni vývojáři a další lidé
podpoře Linuxu, tvorbě aplikací a jejich volnému poskytnutí všem, kteří
chtějí jejich výborné práce využívat. Děkujeme také všem za poskytnuté
podmínky, které nám umožnily věnovat se tomuto projektu, zejména pak
Střední průmyslové škole strojní a elektrotechnické v Liberci za
ojedinělou technickou i časovou podporu autorovi (včetně tolerování
jeho časové zaneprázdněnosti), která byla stěžejní pro vznik této
české distribuce.

 Za združení CzLUG

			Milan Keršláger, kerslage@linux.cz
			koordinátor projektu

Na překladech instalačního programu, popisů balíků a tvorbě speciálních
balíčků pro českou mutaci distribuce pracoval Milan Keršláger.

Na překladech hlášení jednotlivých programů pracují další lidé, kterým
patří náš dík a bez nichž by toto CD nevypadalo tak, jak jej vidíte.

Dík patří také společnosti Red Hat, Inc., která uvolňuje a vytváří své
produkty pro nás pro všechny.