Další Předchozí Obsah

1. Úvod

Tento dokument pojednává o tom, jak zprovoznit české případně slovenské prostředí v OS Linux. Podle přetrvávajících diskusí na toto téma v konferenci linux na linux-info@linux.cz, je zřejmé, že se stále nejedná o tak jednoduchou záležitost, jak by si většina uživatelů přála. Některé z popsaných postupů je možné uplatnit i na jiné unixové systémy.

Na vytváření tohoto dokumentu se podílelo více osob. Pokud se podařilo zjistit jména autorů jednotlivých kapitol, jsou uvedeni v jejich záhlaví.

1.1 Kopírování a záruka

Toto HOWTO je "free" dokument; je možné jej šířit a/nebo modifikovat podle podmínek GNU General Public License verze 2 ( http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html, český překlad http://www.gnu.cz/gplcz.html), v podobě, v jaké byla publikována Free Software Foundation.

Tento dokument je distribuován v naději, že bude užitečný, avšak bez jakékoliv záruky; dokonce i bez implicitní záruky dané obchodními zákony nebo záruky způsobilosti pro jakékoliv použití. Podmínky jsou popsány detailněji v GNU General Public License.

Kopii GNU General Public License lze získat od Free Software Foundation, Inc., 675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139, USA.


Další Předchozí Obsah